Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251
|| ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यांसाठी शिक्षण प्रसार || - शिक्षणमहर्षी डॉ. बापुजी साळुंखे

RAJE RAMRAO MAHAVIDYALAYA, JATH

राजे रामराव महाविद्यालय, जत

Established in 1969      Affiliated to Shivaji University, Kolhapur

 

Provisional Admission Form for the year 2020-21

 

 

सुचना-

कोवीड १९ च्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयात इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेणेसाठी हा तात्पुरता प्रवेश अर्ज भरून आपला प्रवेश निश्चित करावा. शासन व शिवाजी विद्यापीठाच्या निर्देशानुसार जेव्हा नियमित प्रवेश प्रक्रिया सुरु होईल. तेव्हा आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून अंतिम प्रवेश निश्चित होतील. या प्रवेश अर्जातील सर्व बाबी नोंदवणे आवश्यक आहे. अंतिम प्रवेश नक्की करते वेळी गुणवत्ता व संवर्ग विचारात घेतला जाईल.

BA-1 OPTIONAL (Group) विषयांच्या ग्रुप मधून 1 भाषा विषय निवडणे बंधनकारक
BA-2 IDS विषयाच्या संदर्भात समस्या निर्माण झाल्यास प्रवेश कमिटी जो विषय देईल तो घ्यावा लागेल

* फॉर्म भरणेपूर्वी खाली दिलेली लिंक वाचून त्या प्रमाणे विषय निवडावेत अंतिम प्रवेश आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच व कॉलेज च्या प्रवेश प्रक्रियेनुसारच होईल याची कृपया नोंद घ्यावी. -

   Form Details

For any admission related query
B.A.- I, II & III
R. S. Banasode (7972836006)
H. D. Tongare (9767240304)
S. G. Gavade (9881188696)
B.Com.- I, II & III
A. R. Herwade (9890000799)&
A. H. Bogulwar (08208370067)
B.Sc.- I, II & III
Dr. R. A. Lavate (09623420161)
Dr. V. S. Jadhav (9764431790)
K. K. Rangar (8007864187)
     
B.C.A.- I, II & III
S. G. Mali (9423045693)
Prakash Mali (8830535628)
M.Sc.- I & II Physics
Dr. S. S. Latthe (7030310947)
M.Sc.- I & II Analytical Chemistry
D. A. Kumbhar (8275272409)

 

Group 1 * Group 2 * Group 3 * Group 4 *
       

 

(mm/dd/yy)
(mm/dd/yy)