Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Junior Teaching Staff

Junior Teaching Staff
Sr. No. Name Subject
1 Mr. Sawant Pandurang Appasaheb Chemistry
2 Mr. Patil (Bhende) Babasaheb Bhagavantrao English
3 Mr. Bamane Suresh Maruti Physics
4 Mr. Teli Ashok Dhanappa Biology
5 Mr. Mane Tanaji Mayappa Chemistry
6 Mr. Khatib Afatab Nasaruddin Hindi
7 Mr. Javanjal Namdev Abasaheb English
8 Mr. Vasave Dinesh Chandrasing Marathi
9 Mr. Lokhande Sachin Ashok Biology
10 Mr. Kale Ravindra Ramchandra Marathi
11 Mr. Rohile Sardar Vasantrao History
12 Mr. Pawar Sadanand Ganpat Maths
13 Mr. Khotlekar Satyavan Ramchadra Geography
14 Mr. Tadvi Dhirshing Rotya Economics
15 Mr. Chavan Abhijit Balasaheb Physical Edu.
16 Miss. Patil Shilpa Ganpati Env.Sci.
17 Mr. Jadhav Prakash Appa I.T.
18 Miss. Mote Jayashri Tukaram Co- Operation
19 Mr. Kamble Dipak Maruti Physical Edu.
20 Miss. Bhosale Jyostana Shankar S. P.
21 Mr. Sale Kiran Kundlik Accountancy
22 Miss. Hankare Priyanka Vijay Chemistry
23 Miss. Shinde Rohini Appasaheb Physics
24 Miss Sushmita Shrikant Kanchankoti Physics
25 Mr. Shaikh Suvel Madarso English
26 Mr. Kharat Parmeshwar  Poli. Science