Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Junior Teaching Staff

 

Name of the Teachers

Mr. Dhangond Kadappa Malkappa
Mr. Savant Pandurang Appasaheb
Mr. Shaikh Sameer Abdulkayyum
Mr. Patil (Bhende) Babasaheb Bhagavantrao
Mr. Bamane Suresh Maruti
Mr. Teli Ashok Dhanappa
Mr. Khatib Afatab Nasaruddin
Mr. Javanjal Namdev Abasaheb
Mr. Vasave Dinesh Chandrasing`
Mr. Lokhande Sachin Ashok
Mr. Kesarkar Dattatray Annappa
Mr. Jadhav Manoj Arun
Mr. Patil Shilpa Ganpati