Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Junior Teaching Staff

Junior Teaching Staff
Sr. No. Name Subject
1 Mr. Dhangond Kadappa Malkappa Chemistry
2 Mr. Sawant Pandurang Appasaheb Chemistry
3 Mr. Shaikh Sameer Abdulkayyum Physics
4 Mr. Patil (Bhende) Babasaheb Bhagavantrao English
5 Mr. Bamane Suresh Maruti Physics
6 Mr. Teli Ashok Dhanappa Biology
7 Mr. Khatib Afatab Nasaruddin Hindi
8 Mr. Javanjal Namdev Abasaheb English
9 Mr. Vasave Dinesh Chandrasing Marathi
10 Mr. Lokhande Sachin Ashok Biology
11 Mr. Kale Ravindra Ramchandra Marathi
12 Mr. Rohile Sardar Vasantrao History
13 Mr. Pawar Sadanand Ganpat Maths
14 Mr. Khotlekar Satyavan Ramchadra Geography
15 Mr. Tadvi Dhirshing Rotya Economics
16 Mr. Kesarkar Dattatray Annappa Sociology
17 Mr. Jadhav Manoj Arun Pol.Sci.
18 Miss. Patil Shilpa Ganpati Env.Sci.
19 Mr. Jadhav Prakash Appa I.T.
20 Miss. Mote Jayashri Tukaram Economics
21 Mr. Kamble Dipak Maruti Physical Edu.
22 Miss. Bhosale Jyostana Shankar Commerce
23 Mr. Sale Kiran Kundlik Accountancy
24   Chemistry
25   Physics
26   Biology
27   Mathematics