Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Junior Teaching Staff

Junior Teaching Staff
Sr. No. Name Subject Photo
1 Mr. Sawant Pandurang Appasaheb Chemistry  
2 Mr. Patil (Bhende) Babasaheb Bhagavantrao English  
3 Mr. Bamane Suresh Maruti Physics  
4 Mr. Teli Ashok Dhanappa Biology  
5 Mr. Mane Tanaji Mayappa Chemistry  
6 Mr. Khatib Afatab Nasaruddin Hindi  
7 Mr. Javanjal Namdev Abasaheb English  
8 Mr. Vasave Dinesh Chandrasing Marathi  
9 Mr. Lokhande Sachin Ashok Biology  
10 Mr. Kale Ravindra Ramchandra Marathi  
11 Mr. Rohile Sardar Vasantrao History  
12 Mr. Pawar Sadanand Ganpat Maths  
13 Mr. Khotlekar Satyavan Ramchadra Geography  
14 Mr. Tadvi Dhirshing Rotya Economics  
15 Mr. Chavan Abhijit Balasaheb Physical Education  
16 Miss. Patil Shilpa Ganpati Environmental Science  
17 Mr. Dadas Satish Laxman Political Science  
18 Mr. Chaugule Santosh Dundappa Sociology  
19 Mr. Jadhav Prakash Appa Information Technology  
20 Miss. Mote Jayashri Tukaram Co- Operation  
21 Miss. Bhosale Jyostana Shankar S. P.  
22 Mr. Sale Kiran Kundlik Accountancy  
23 Mr. Patil Shivanand Mahadev Chemistry  
24 Miss. Koli Pooja Mallappa Physics  
25 Miss. Kanchankoti Sushmita Shrikant  Physics  
26 Miss. Kamble  Ashwini Vikas Biology