Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Junior Teaching Staff

Junior Teaching Staff
Sr. No. Name Subject
1 Mr. Sawant Pandurang Appasaheb Chemistry
2 Mr. Shaikh Sameer Abdulkayyum Physics
3 Mr. Patil (Bhende) Babasaheb Bhagavantrao English
4 Mr. Bamane Suresh Maruti Physics
5 Mr. Teli Ashok Dhanappa Biology
6 Mr. Mane Tanaji Mayappa Chemistry
7 Mr. Khatib Afatab Nasaruddin Hindi
8 Mr. Javanjal Namdev Abasaheb English
9 Mr. Vasave Dinesh Chandrasing Marathi
10 Mr. Lokhande Sachin Ashok Biology
11 Mr. Kale Ravindra Ramchandra Marathi
12 Mr. Rohile Sardar Vasantrao History
13 Mr. Pawar Sadanand Ganpat Maths
14 Mr. Khotlekar Satyavan Ramchadra Geography
15 Mr. Tadvi Dhirshing Rotya Economics
16 Mr. Chavan Abhijit Balasaheb Physical Edu.
17 Miss. Patil Shilpa Ganpati Env.Sci.
18 Mr. Jadhav Prakash Appa I.T.
19 Miss. Mote Jayashri Tukaram Co- Operation
20 Mr. Kamble Dipak Maruti Physical Edu.
21 Miss. Bhosale Jyostana Shankar S. P.
22 Mr. Sale Kiran Kundlik Accountancy
23 Miss. Hankare Priyanka Vijay Chemistry
24 Mr. Vhare Dhanaji Pandurang  Physics
25 Miss. Kamble Ashwini Vikas  Biology
26 Mr. Mudasi Siddappa Mallappa  Mathematics
27 Mr. Shaikh Suvel Madarso English
28 Mr. Kharat Parmeshwar  Poli. Science