Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Junior Teaching Staff

Junior Teaching Staff
Sr. No. Name Subject
1 Mr. Dhangond Kadappa Malkappa Chemistry
2 Mr. Sawant Pandurang Appasaheb Chemistry
3 Mr. Shaikh Sameer Abdulkayyum Physics
4 Mr. Patil (Bhende) Babasaheb Bhagavantrao English
5 Mr. Bamane Suresh Maruti Physics
6 Mr. Teli Ashok Dhanappa Biology
7 Mr. Khatib Afatab Nasaruddin Hindi
8 Mr. Javanjal Namdev Abasaheb English
9 Mr. Vasave Dinesh Chandrasing Marathi
10 Mr. Lokhande Sachin Ashok Biology
11 Mr. Kale Ravindra Ramchandra Marathi
12 Mr. Rohile Sardar Vasantrao History
13 Mr. Pawar Sadanand Ganpat Maths
14 Mr. Khotlekar Satyavan Ramchadra Geography
15 Mr. Tadvi Dhirshing Rotya Economics
16 Mr. Jadhav Manoj Arun Pol.Sci.
17 Mr. Chavan Abhijit Balasaheb Physical Edu.
18 Miss. Patil Shilpa Ganpati Env.Sci.
19 Mr. Jadhav Prakash Appa I.T.
20 Miss. Mote Jayashri Tukaram Co- Opration
21 Mr. Kamble Dipak Maruti Physical Edu.
22 Miss. Bhosale Jyostana Shankar S. P.
23 Mr. Sale Kiran Kundlik Accountancy
24 Miss. Hankare Priyanka Vijay Chemistry
25 Mr. Vhare Dhanaji Pandurang  Physics
26 Miss. Kamble Ashwini Vikas  Biology
27 Mr. Mudasi Siddappa Mallappa  Mathematics
28 Mr. Shaikh Suvel Madarso English