Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Non Teaching Staff

NON TEACHING STAFF
Sr.No  Name   Designation
1  Mr. More Manohar Aba  O. S.
2  Mr. Shinde Ramchandra Shivaji  Sr.Clerk
3  Mr. Pujari Birappa Kenchappa  Lab.Asst.
4  Mr. Rajmane Sanjay Dhanpal  Jr.Clerk
5  Mr. Moin Shivram Bhausaheb  Libr.Clerk
6  Mr. Hegade Gorkhnath Madappa  Lab.Att.
7  Mr. Sadakale Jalindar Martand   Lab.Att.
8  Mr. Shingade Tukaram Ananda  Lab.Att.
9  Mr. Imade Rajkumar Nanasaheb  Lab.Att.
10  Mr. Shirgire Abaso Babu  Lab.Att.
11  Mr. Ghugare Adhik Maryappa  Peon
12  Mr. Khude Vitthal Namdev  Lab.Att.
13  Ku. Ankita vitthal Ghatge  Lab.Att.
14  Mr. Ganjiwale Riyaj Jainuddin  Clerk
15  Mr. Mali Rajkumar Kallapa  Clerk
16  Mr. Kumbhar Gajanan Maruti  Clerk
17  Mr. Dafale Amol Arun  Clerk
18  Mr. Mulani Jakirhusen Amin   Lab.Asst.
19  Mr. Mane Nilesh Babasaheb   Lab.Asst.
20  Mr. Biradar Shrishail Rudragauda  Peon
21  Mr. Sawant Bapu Tukaram  Peon
22  Mr. Sawant Umesh Shivaji  Peon
23  Mr. Waghmode Akshay Gajanan  Peon
24  Mr. Hipparkar Dhananjay Raosaheb  Peon