Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Non Teaching Staff

 

Sr.No Name of the Teachers Designation
1   OS
2 Shri. More Manohar Aba Head Clerk
3 Shri. Shinde Ramchandra Shivaji Sr.Clerk
4 Shri. Pujari Suresh Shankar Lab.Asst.
5 Shri.Pujari Birappa Kenchappa Lab.Asst.
6 Shri. Nalwade Suhas Sampatrao Jr.Clerk
7 Shri. Rajmane Sanjay Dhanpal Jr.Clerk
8 Shri. Moin Shivram Bhausaheb Libr.Clerk
10 Shri. Kolekar Mhalappa Dnyanu Lib.Att.
11 Shri.Chavan Maruti Dhondiram Lab.Att.
12 Srhi. Hegade Gorkhnath Madappa Lab.Att.
13 Shri.Khude Namdev Tukaram Lab.Att.
14 Shri.Shingade Tukaram Ananda Lab.Att.
15 Shri.Sadakale Jalindar Martand Lab.Att.
16 Shri.Imbade Rajkumar Nanasaheb Lab.Att.
17 Shri. Shirgire Abaso Babu Lab.Att.
18 Shri. Ghugare Adhik Maryappa Peon
19
Shri. Korade Rajesh Nagnath
Peon