Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Senior Teaching Staff

Sr.No Name of the Teachers Subject
  Arts and Commerce  
1 Dr. Dhekale Vitthal Shankar (Principal) Commerce 
2 Shri. Thomare Shrimant Devappa Physical Director
3 Shri.Chavan Shivaji Damodar Geography
5 Shri.Shinde Anil Trimbakrao Geography
6 Shri.Chavan Sidraya Sukhadev Physical Education
7 Shri. Karande Ranoba Dnyanoba English
8 Sou.More Nirmala Vasantrao Marathi
9 Shri.Patil Ramchandra Bhimrao Geography
10 Mr. Shiledar Pravinsinh Bahadursinh Marathi
11 Shri. Herwade Ashok Rachgonda Commerce
12 Dr.Dhalake Bhimashanker Madhusudam Political Science
13 Shri. Bansode Ramdas Shamrao English
14 Shri. Tongare Hiraman Devram Hindi
15 Dr. Shankar Gunda Gavade Economics
16 Shri Choudhary Pundlik Jaypal History
17 Shri.Bogulwar Ashok H. Economics
18 Shri.Mali Shivanand Gurulinga B. C. A.
19 Shri. Mali Prakash Datta B. C. A
20 Ms.Balekai Jayshri Irgond B. C. A.
21 Shri. Khadatare R. S. B. C. A.
  Science  
1 Shri.Dharigauda Suresh Parappa  Statistics
2 Shri.Karennawar Mahadeo Huchappa  Zoology
3 Shri. Rangar Krishna Kondiba Chemistry
4 Dr. Kokare Shrikant Rajaram Physics
5 Dr. Bhosale Appasaheb Kundlik  Physics
7 Shri. Sajjan Mallappa Bhimappa  Zoology
8 Dr. Lavate Rajendra Ananda  Botany
9 Dr. Kulal Shivaji Rauba  Chemistry
10 Dr. Jadhav Vijay Shankar  Zoology
11
Dr. Latthe Sanjay Subhash
 Physics
12 Shri. Kumbhar Deepak Ananda  Chemistry
13 Shri. Salunke Govind Devidas  Chemistry
14 Shri. Savade Gangaram Gopal Computer Science