Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Senior Teaching Staff

Sr.No Name of the Teachers Subject
  Arts and Commerce  
1 Dr. Dhekale Vitthal Shankar ( Principal )  Commerce 
2 Shri.Chavan Vijay Ganpatrao Physical Director
3 Shri.Kumbhar Dharmaraj Sharnappa History
4 Shri.Chavan Shivaji Damodar Geography
5 Shri.Shinde Ramesh Jayuram Marathi
6 Dr. Loharkar Sambhaji Narsingrao Economics
7 Shri.Shinde Anil Trimbakrao Geography
8 Shri.Chavan Sidraya Sukhadev Physical Education
9 Shri. Karande Ranoba Dnyanoba English
10 Sou.More Nirmala Vasantrao Marathi
11 Shri.Patil Ramchandra Bhimrao Geography
12 Shri. Herwade Ashok Rachgonda Commerce
13 Dr.Dhalake Bhimashanker Madhusudam Political Science
14 Shri. Bansode Ramdas Shamrao English
15 Shri Tongare Hiraman Devram Hindi
16 Dr. Kale Somnath Vishnu Economics
 17 Shri Choudhary Pundlik Jaypal History
  Science  
1 Shri.Dharigauda Suresh Parappa  Statistics
2 Shri.Karennawar Mahadeo Huchappa  Zoology
3 Shri Rangar Krishna Kondiba Chemistry
4 Dr.Bhosale Appasaheb Kundlik  Physics
5 Dr.Kokare Shrikant Rajram  Physics
6 Shri Sajjan Mallappa Bhimappa  Zoology
7 Dr. Lavate Rajendra Ananda  Botany
8 Dr. Kulal Shivaji Rauba  Chemistry
9 Dr. Jadhav Vijay Shankar  Zoology
10
Dr. Latthe Sanjay Subhash
 Physics
11 Shri. Kumbhar Deepak Ananda  Chemistry
12 Shri. Salunke Govind Devidas  Chemistry