Email : rajeramrao@gmail.com
Phone : 02344 - 246251

Senior Teaching Staff

Sr.No Name of the Teachers Subject
  Arts and Commerce  
1 Dr. Dhekale Vitthal Shankar  Commerce 
2 Shri. Thomare Shrimant Devappa Physical Director
3 Shri.Chavan Shivaji Damodar Geography
4 Dr. Loharkar Sambhaji Narsingrao Economics
5 Shri.Shinde Anil Trimbakrao Geography
6 Shri.Chavan Sidraya Sukhadev Physical Education
7 Shri. Karande Ranoba Dnyanoba English
8 Sou.More Nirmala Vasantrao Marathi
9 Shri.Patil Ramchandra Bhimrao Geography
10 Shri. Mane Patil Chandrasen Yashwantrao Physical Director
11 Shri. Herwade Ashok Rachgonda Commerce
12 Dr.Dhalake Bhimashanker Madhusudam Political Science
13 Shri. Bansode Ramdas Shamrao English
14 Shri. Tongare Hiraman Devram Hindi
15 Dr. Kale Somnath Vishnu Economics
16 Shri Choudhary Pundlik Jaypal History
17 Shri.Bogulwar Ashok H. Economics
18 Shri.Mali Shivanand Gurulinga B. C. A.
19 Shri. Mali Prakash Datta B. C. A
20 Ms.Balekai Jayshri Irgond B. C. A.
21 Mr. Kumbhar Umesh Sidray B. C. A.
  Science  
1 Dr. Hujare Milind Shivajirao  ( Principal )  Zoology
2 Shri.Dharigauda Suresh Parappa  Statistics
3 Shri.Karennawar Mahadeo Huchappa  Zoology
4 Shri. Rangar Krishna Kondiba Chemistry
5 Dr. Bhosale Appasaheb Kundlik  Physics
6 Dr. Kokare Shrikant Rajram  Physics
7 Shri. Sajjan Mallappa Bhimappa  Zoology
8 Dr. Lavate Rajendra Ananda  Botany
9 Dr. Kulal Shivaji Rauba  Chemistry
10 Dr. Jadhav Vijay Shankar  Zoology
11
Dr. Latthe Sanjay Subhash
 Physics
12 Shri. Kumbhar Deepak Ananda  Chemistry
13 Shri. Salunke Govind Devidas  Chemistry
14 Mr. Shivanand Mali B. C. A.
17 Ms. Lature R. A. B. Sc. ( Comp)